הדלקה תשע"ט אין קרית יואל יצ''ו
1/3
60%
 • אל כבוד מעלות העסקנים ואישי הקהלה העוסקים במלאכת הקודש בקהלתינו הק

   ב"ה א דאנק ענקערע געוואלדיגע ארבעט האבן מיר זוכה געווען  אז די נאכט זאל זיין אזא סוקסעס

   די עולם האט זיך אפגעשריבן אסאך הגהות פאר נעקסטע יאר אזוי ווי נאך יעדע מעמד, ביטע  עס דא אויספילן כדי עס זאל ווערן געסעיווט אלע הגהות פון יעדן איינעם דבר דבר על אופנו


   מאכט זיכער  צו דריקן די ווארט באשטעטיגט ווען מען ענדיגט אויספילן די סורוועי,

  ווייל אויב מען דריקט נישט באשטעטיגט גייט עס נישט אריין אין סיסטעם

  • *
   ערשטע נאמען
  • *
   לעצטע נאמען
  • *
   שטאט
 • ווי אזוי זענט איר געווען צופרידן פון די מודעות פארן מעמד
 • הגהות אויף די מודעות פארן מעמד
 • אויב זענט איר געקומען מיט א באס קיין קרית יואל

  ווי אזוי איז געווען די טראנספארטאציע צו און פון קרית יואל יצ"ו

 •  הגהות אויף די טראנספארטאציע פון און צו אייער שטאט
 • ווי אזוי זענט איר געווען צופרידן פון אייער פארקינג ארט
  זייער שוואך
  אויסגעצייכענט
 • הגהות אויף די פארקינג ערטער
 • סדר הטרעפיק / אפגעשפארטע גאסן
 • הגהות אויף די סדר הטרעפיק
 • שאטעל באסעס ארום קרית יואל
 • הגהות אויף די שאטעל באסעס
 • פלאץ און אויסשטעל פון די הדלקה
 • האט איר געקענט זעהן און מיטהאלטען
  גאר שוואך
  אויסגעצייכענט
 • הגהות אויפן אויסשטעל
 • אויב האט איר געמאכט א חאלאקע, ווי אזוי זענט איר געווען צופרידן מיטן סדר החאלאקעס
 • הגהות אויף די חאלאקעס
 • מוזיק
 • וויאזוי איז געווען די סאונד סיסטעם
 •  הגהות אויף די מוזיק - און די סאונד סיסטעם
 • אויסשטעל און פלאץ ווי עס איז געליגן די פאלגענדע זאכן
  זייער שלעכט
  אויסגעצייכענט
 • סדר הנגינה
 • וואסער און איבערבייס
 • הגהות אויף די וואסער און איבערבייס
 • איז געווען געניג ביהכ"ס
 • וואס איז היי יאר געווען בעסער ווי פאריאר
 • וואס קען מען פארבעסערן פאר קומענדיגע יאר,

  אויב מיר וועלן נאך ח"ו זיין אין גלות

 • הגהות און אלע אנדערע נושאים
 • אויב האט איר סיי וועלכע מעסעדזש פאר די הנהלת הקהלה.

דאס איז אלץ, הברה!

* End page and disqualification logic can only be seen in the live survey

Loading...