.
  • *¿Fixo entrevistas de orientación laboral anteriormente?
  • *
    1. En relación a esta entrevista, ¿considera que a información facilitada serviralle de axuda?
  • Puntúa do 1 ó 10 esta entrevista:
  • Observacións

¡Eso es todo amigos!

Loading...